Rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu

Rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu – jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika, a także wejść osób niepowołanych do pomieszczeń. Systemy te opierają się na czytnikach i kontrolerach wejść autonomicznych lub połączonych w sieć. Czytniki obsługują przejścia za pomocą kodu klawiatury lub karty zbliżeniowej, pastylki, odczytując linie papilarne osób upoważnionych. Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane do terminali lub central gdzie są zapisywane i udostępniane za pomocą oprogramowania w formie raportów. Odpowiednie oprogramowanie kadrowo-płacowe może rozliczać pracownika na karcie płac.

kontrola dostępu

Dlaczego warto skorzystać z rejestratora?

  1. Rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu to nie tylko zgodność z prawem, ale przede wszystkim efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
  2. Dzięki naszym usługom, będziesz miał pełną kontrolę nad czasem pracy swoich pracowników, co pozwoli Ci lepiej planować i zarządzać zasobami.
  3. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy zawsze służą pomocą i doradztwem.

Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.